Search form

Matáyo 26:41

41Ídísé ndị́sị íni ini zɨ́ Lomo zɨ́ komosé ídíne rosé káa bɨ ásé útú sɨmɨ lúyú ledre ke. Ílisé tɨ́ gɨ ro méngị ledre ga bɨ maꞌdíi ní, tɨ́ lá rokoꞌbụ ndaá rosé wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index