Search form

Matáyo 26:44

44Zɨ́a kpá ndáꞌbalúgu roné íni ini zɨ́ Lomo. Née kóo go ota mɨndéré a íni ini zɨ́ Lomo, uku kpá fú ledre bɨ kị́éꞌdo ba ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index