Search form

Matáyo 26:46

46Ị́nyịógụsé mu zɨ́ze ndéréze. Lúrúsé aka, wo bɨ iꞌbí ngbángáma ní nɨ gɨrí go ógụ née.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index