Search form

Matáyo 26:48

48Yụ́da maꞌdáa yemeomo ledre go kɨ́ye kɨ́dí, “ꞌYị bɨ mááyí ndéré geré fáka wo íꞌbí mandá zɨ́a ní, née go wo, ídísé geré ꞌdíꞌbi wo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index