Search form

Matáyo 26:50

50Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ezegámá, méngị ledre bɨ ógụ gɨ roa ní mu.”

Geré zɨ́ ꞌyị ga gére née ógụyé ꞌdíꞌbi Yésụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index