Search form

Matáyo 26:53

53Ówo eyị́ bɨ kɨ́dí, togụ́ mándólo Babá yá, nɨ geré kásaógụ tụ́ꞌdụ́ maláyika e ꞌdii sáká máa ní wá?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index