Search form

Matáyo 26:6

Lefenɨ́ sụꞌbụ́ do Yésụ sɨmɨ Beteníya

(Lúrú kpá Márɨko 14:3-9, Yiwáni 12:1-8)

6Sɨmɨ bɨ kóo Yésụ nɨ sɨmɨ Beteníya ꞌbe ꞌbɨ ngíti oꞌdo kɨ́ ịrịné Simúna bɨ kóo kɨ́ sámá roné ní,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index