Search form

Matáyo 26:60

60Tɨ́ lá ndikinɨ́ eyé lúyú ledre roa wá, abú tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ogụnɨ́ gɨ ro trótro ledre roa kɨ́ ṛanga.

Odụ a zɨ́ ꞌyị e gbre ógụyé

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index