Search form

Matáyo 26:61

61úku ledre kɨ́dí, “Oꞌdo ba úku ledre kɨ́dí, ‘Mááyí ndụ́rụ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo, zɨ́ma ụ́bụ́lúgu a sɨmɨ sị́lị́ ota (3).’ ”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index