Search form

Matáyo 26:65

65Sɨmɨ bɨ mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ uwú ledre née kenée ní, zɨ́a lófo bongó gɨ roné kɨ́ mɨmbéꞌdekesị́. Zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Uku sinyi ledre go, éyị́ bɨ ilizé ngíti géyị ꞌyị e zɨ́ye ógụyé úku ngíti ledre gɨ roa ní ndaá lolụ wá. Úwúsé tara sinyí bɨ uku née go cụ́ kɨ́ mbílíse.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index