Search form

Matáyo 26:67

67Zɨ́ye ndị́sịyé údru súrú komo Yésụ kɨ́ útru wo kɨ́ sị́lị́ye. Ngíti géyị sembị́nɨ́ ꞌbɨ eyé kóo wo mɨsémbị́.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index