Search form

Matáyo 26:68

68Kɨ́ ndị́sị ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Bɨ úku yá née nɨ Kɨ́résịto ní, ambí ocó yị́ị née ne?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index