Search form

Matáyo 26:7

7zɨ́ ngíti kára ógụné kɨ́ sụꞌbụ́ mɨndonyo bɨ ugúnɨ́ kɨ́ tụ́ꞌdụ́ késị́ ní sɨmɨ kúkú, zɨ́a dụ́dụ a mbá do Yésụ sɨmɨ bɨ nɨ mɨndị́sịné dongará ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e ánu éyị́ ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index