Search form

Matáyo 26:71

71Zɨ́ Pétero ị́nyịné gɨ ore ndéréne tara mbotụ gara, kɨ́ꞌdí bɨ ngíti owụ́kára lurúndiki wo zɨ́a úku ledre zɨ́ ꞌyị ga bɨ íri ní gɨ ro Pétero kɨ́dí, “ꞌYị née nɨyí kóo kɨ́ Yésụ ꞌyị ꞌbɨ Nazeréta.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index