Search form

Matáyo 26:72

72Zɨ́ Pétero lólóbụ́ kɨ́dí, “Do komo Lomo, máówo oꞌdo née wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index