Search form

Matáyo 26:74

74Zɨ́a lólóbụ́ kɨ́dí, “Do komo Lomo, máówo amá oꞌdo née wá.”

Geré, zɨ́ ngono ụ́cụ koko.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index