Search form

Matáyo 26:8

8Sɨmɨ bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ lurúnɨ́ kára née kɨ́ léfe sụꞌbụ́ kenée ní, zɨ́ bi sínyíne royé zɨ́ye úku ledre kɨ́dí, “Kára née lefe sinyi nda sụꞌbụ́ née bi kenée gɨ ro ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index