Search form

Matáyo 26:9

9Zɨ́ye kpá úku ledre kɨ́dí, “Nɨyí kóo úgúóyó sụꞌbụ́ née kɨ́ tụ́ꞌdụ́ késị́ do ífi báyi a zɨ́ ꞌyị lerị́ e.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index