Search form

Matáyo 27:36

36Zɨ́ asikíri ga gére née ndéré ndị́sịyé bi ndị́sị lúrúkása wo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index