Search form

Matáyo 28:10

10Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ndásé éré ngịrị wá. Ndérésé mu úku a zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma e, zɨ́ye ndéréye sɨmɨ Galiláya, nɨyí ógụndíki máa íri.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index