Search form

Matáyo 28:13

13zɨ́ye úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “ídísé úku a zɨ́ ꞌyị e kɨ́dí, ‘ꞌYị lódụ́ kacɨ́ga ogụnɨ́ kɨ́ ndụlụna zɨ́ye úgu umbua sɨmɨ bɨ ásé ꞌdúꞌdu ní.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index