Search form

Matáyo 28:17

17Sɨmɨ bɨ ogụndikinɨ́ wo íri, zɨ́ye óto úndrua, tɨ́ lá ledre née utúasá ené kacɨ́ komo ngíti géyị ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index