Search form

Matáyo 28:3

3Zɨ́ sɨmɨ komo maláyika née ndị́sị ṛíṛíne ganya ganya ganya káa zɨ́ mɨꞌbɨ́léꞌbe iní ní, zɨ́ bongó bɨ roa ní ídíne bɨkenyị́ne kpɨ́lélé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index