Search form

Matáyo 28:4

4Zɨ́ asikíri ga bɨ otonɨ́ yée ndị́sị ꞌbáꞌbá bi née ní ní, zɨ́ royé úyuné za mbá mɨúyu gɨ zɨ́ ngịrị, zɨ́ye ídíye káa zɨ́ éyị́ bɨ uyunɨ́ go mɨúyu ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index