Search form

Matáyo 28:5

5Zɨ́ maláyika née úku ledre zɨ́ kará ga gére née kɨ́dí, “Ndásé esé éré ngịrị wá. Máówo bú kɨ́dí ndị́sịsé gámásóꞌdo umbu Yésụ bɨ phephéonzónɨ́ wo do mɨngbúngbu kágá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index