Search form

Matáyo 28:6

6Ndaá ꞌbɨ ené lolụ ona wá, urú yị́ ené go káa zɨ́ bɨ kóo uku zɨ́se ní. Ógụsé mu lúrú bi kacɨ́ a kɨ́ꞌdí bɨ kóo otonɨ́ wo ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index