Search form

Matáyo 28:8

8Gɨ ore zɨ́ kará ga gére née gbúgbuógụyé gɨ sɨmɨ bi gɨrí abú kɨ́ ngịrị royé yá, mɨmbéꞌdeyé nɨ mɨꞌdúcuné kɨ́ mongụ́ rokinyi. Zɨ́ye ngásáye úku ledre née zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index