Search form

Matáyo 3:10

10Lomo nɨ go nzíyiné gɨ ro lágáónzó kágá e bi. Maꞌdíi, kágá máa wo bɨ aná bɨlámáne wá ní, nɨ lágáónzó a do ụ́cụ a ku phoꞌdụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index