Search form

Matáyo 3:14

14Zɨ́ Yiwáni úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Máíli ba zɨ́yị íꞌbí babatị́za zɨ́ma yị́ị, ógụ nda zɨ́ma ba lárá a káa be ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index