Search form

Matáyo 3:15

15Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ Yiwáni kɨ́dí, “Ba go bɨlámá sịndị́ kadra gɨ ro zɨ́yị bábátị́zị́ máa, gɨ zɨ́a ilizé mbá ndị́sị méngị ledre ga bɨ Lomo ili yée ní.” Zɨ́ Yiwáni ṇgúṇgu a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index