Search form

Matáyo 3:2

2kɨ́dí, “Ídísé mu óyólóꞌbó mɨmbéꞌdesé, gɨ zɨ́a sịndị́ kadra nɨ go gbóo gɨ ro zɨ́ Lomo bɨ komo ere ní ídíne Ngére esé.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index