Search form

Matáyo 3:6

6Sɨmɨ bɨ ꞌyị ga gére née ukuogụnɨ́ lúyú ledre eyé e ní, zɨ́a bábátị́zị́ yée sɨmɨ ngbuṛu bɨ ndolonɨ́ Yeredéne ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index