Search form

Matáyo 3:7

7Sɨmɨ bɨ lurú tụ́ꞌdụ́ Farụsáyo e, kɨ́ Sadụkáyo e kɨ́ ógụyé kɨ́ꞌdí bɨ ndịsị íꞌbí babatị́za ní, zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Sée ga bɨ ásé bɨsinyíse káa zɨ́ kámá okó ní, ambí uku zɨ́se ne ya ídísé ngásáóyó rosé gɨ zɨ́ sɨmɨkesị́ ꞌbɨ Lomo bɨ nɨ ógụ dosé ní?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index