Search form

Matáyo 3:8

8Togụ́ kenée yá, ídísé méngị éyị́ bɨ nɨ ꞌdódo a kɨ́dí óyólóꞌbósé mɨméngị ledre esé go maꞌdíi ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index