Search form

Matáyo 3:9

9Éyị́ ndaá kpá lóndo sée zɨ́se sómụ́ ledre kɨ́dí Lomo nɨ ótoómo ledre zɨ́se gɨ zɨ́a bɨ ásé bulúndu Abarayáma ní wá. Máúku zɨ́se maꞌdíi tutú ga bɨ bi née, Lomo utúasá go óyólóꞌbó yée zɨ́ye ídíye káa do bulúndu Abarayáma.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index