Search form

Matáyo 4:14

14Ledre née utúasá go kpịnị kɨ́ ledre bɨ nébị Isáya uku ní kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index