Search form

Matáyo 4:16

16ꞌYị ga bɨ ndịsịnɨ́ kóo ndị́sị sɨmɨ mɨtụlụrụ ní, mongụ́ bimɨóṇgó ogụ go zɨ́ye. Yée máa ga bɨ kóo ndịsịnɨ́ ꞌbɨ eyé do bi bɨ umbu ndịsị íꞌbí ꞌdoꞌdó ro ꞌyị e sɨmɨ a ní, bimɨóṇgó oṇgó go zɨ́ye.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index