Search form

Matáyo 4:17

17Gɨ sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née ní, zɨ́ Yésụ tónóne úku ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ ꞌyị e kɨ́dí, “Ídísé óyólóꞌbó mɨmbéꞌdesé zɨ́se ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo. Gɨ zɨ́a sịndị́ kadra nɨ go gbóo gɨ ro zɨ́a ídíne káa do Ngére esé.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index