Search form

Matáyo 4:18

Yésụ ndolo mɨzefị ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e

(Lúrú kpá Márɨko 1:16-20, Lúka 5:1-11)

18Kadra kị́éꞌdo, Yésụ nɨ go ndị́sị ndéré do gbúṛóngó mɨkavu Galiláya, zɨ́a lúrúndíki Simúna Pétero kɨ́ lúnduné Andiríya. Nɨyí go ndị́sị ónzó mbírá kénzé eyé sɨmɨ iní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index