Search form

Matáyo 4:19

19Zɨ́a ndólo yée kɨ́dí, “Ógụsé mu ndị́sị lódụ́ kacɨ́ma, gɨ ro zɨ́ma óto sée káa do ꞌyị ꞌdíꞌbiógụ ꞌyị e zɨ́ma.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index