Search form

Matáyo 4:2

2Zɨ́ Yésụ méngịné sɨmɨ súwú íri sị́lị́ cị́ gbre (40) anu éyị́ mbá wá. Zɨ́ ꞌbú nda go méngị wo kɨ́ngaya.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index