Search form

Matáyo 4:20

20Sɨmɨ bɨ uwúnɨ́ ledre née kenée ní, geré zɨ́ye ótoómo mbírá eyé ore zɨ́ye ógụ útúye do kacɨ́ Yésụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index