Search form

Matáyo 4:22

22Geré zɨ́ye ótoómo mbírá eyé kɨ́ ꞌbụyé ore, do útúye do kacɨ́ Yésụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index