Search form

Matáyo 4:3

3Zɨ́ Satána ógụné úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Togụ́ áyí tɨ́ mbigí Owụ́ ꞌbɨ Lomo yá, ídí úku ledre zɨ́ owụ́ tutú ga bɨ bi ba idínɨ́ óyólóꞌbó royé káa do ambata gɨ ro zɨ́yị ánu a gɨ zɨ́ ꞌbú.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index