Search form

Matáyo 4:5

5Gɨ do kacɨ́ ledre née, zɨ́ ngére ꞌbɨ bɨcayi lomo e ꞌdíꞌbi Yésụ ndéré ékị́ kɨ́e do mongụ́ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo sɨmɨ Yerụsaléma bɨ oꞌbónɨ́ ngbángbáne ꞌdága ní do úku ledre zɨ́a kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index