Search form

Matáyo 4:6

6“Togụ́ áyí tɨ́ Owụ́ ꞌbɨ Lomo yá, ídí mu léꞌbéútú bi ꞌdáa. Gɨ zɨ́a nɨ mɨékéne sɨmɨ mɨéké kúrú Lomo kɨ́dí,

“ ‘Lomo nɨ kása maláyika ené e

zɨ́ye sáká yị́ị,

káa bɨ áyí útú útru sịndị́yị ro tutú e ke.’  ”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index