Search form

Matáyo 6:1

Íꞌbí éyị́ zɨ́ ꞌyị lerị́ e

1“Ndásé ꞌdódo méngị ledre ga bɨ Lomo ili yée ní gɨ ro zɨ́ ꞌyị e lúrú a wá, káa bɨ ásé zángá tákpásị́lị́ gɨ zɨ́ ꞌBụsé Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index