Search form

Matáyo 6:10

10idínɨ́ ówo yị́ị káa do Ngére eyé,

idínɨ́ méngị ledre eyị́

do sogo káṇgá ona káa zɨ́ bɨ komo ere ꞌdága íri ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index