Search form

Matáyo 6:11

11Ídí íꞌbí éyị́ mɨánu ezé ꞌbɨ karaba zɨ́ze.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index