Search form

Matáyo 6:14

14“Togụ́ ótoómosé ledre go zɨ́ ꞌyị ga bɨ mengịnɨ́ sée bɨsinyíne ní, ꞌBụsé bɨ komo ere ní, nɨ kpá ótoómo ledre zɨ́se.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index